Het is mijn visie dat organisaties en instanties veel te complex zijn gemaakt als gevolg van een gebrek aan vertrouwen en verantwoordelijkheid. De processen, de omschrijvingen, de structuren zijn leading. Net als onze mind die alles denkt te moeten controleren en beheersen zodat alles goed en ordelijk verloopt.

Maar juist hierdoor komen we steeds in een dieper moeras van nog meer regels, controles en trage uitvoering. We creëren er juist het tegenovergestelde mee van wat we werkelijk voor ogen hebben: een wendbare organisatie, medewerkers die weten wat hen te doen staat, die excelleren in hun werk, plezier beleven in hun werk en een bron van inspiratie zijn voor anderen, een team dat kan bouwen op eigen verantwoordelijkheid, een organisatie die op elkaar is ingespeeld als een geoliede machine. Met de intentie om bij te dragen aan het grotere, algehele goed.

Weet je wat nou zo mooi is! We hebben het allemaal allang in huis, het ligt voor het oprapen: de pure creatiekracht die in elk mens huist.

Die unieke, onzichtbare, ongrijpbare maar zo werkelijke energie uit de bron, het goddelijke, universum of welk woord je daarvoor wilt gebruiken. Meer hart, meer liefde.

Zodra we daar weer verbinding mee weten te maken, gaat het stromen. En dat is mijn persoonlijke missie met dit bedrijf, The Pink Walnut: het eenvoudig houden, de mensen organisatiebreed de verbinding met hun pure creatiekracht te laten her-inneren waardoor het weer gaat bruisen, borrelen en stromen als nooit tevoren.


Met organisatie coaching, coaching specials en stakeholder coaching helpen wij organisatie dit te realiseren. En zoals je al wel begrijpt: de focus ligt niet op de processen, de structuren, de manier waarop. Nee! Wil jij je onderscheiden (wat je wel zal moeten om te overleven by the way) én een wendbare, toekomstbestendige organisatie uitbouwen, dan heb je te kijken naar handelen, patronen, de verbinding met zelf te herstellen, angst achter je te laten, vertrouwen te omarmen. Doe dat en je geeft de organisatie een GOUDEN toekomst met onuitputtelijke mogelijkheden.


Wat maakt The Pink Walnut organisatie coaching anders?


  1. Focus op transformatie. Het werk dat we samen doen is ondersteunend aan de implementatie van strategie. Geen uitgebreide rapporten, geen ingewikkelde rapportages of testen. De mens staat centraal, want het is tenslotte het enige waarop je werkelijk invloed hebt.

  2. Moeilijke zaken maken wij makkelijk. Patronen en onwerkbare gedragingen en structuren worden organisatiebreed snel doorzien. Communicatie wordt simpeler want er hoeft niet meer achter verschuild te worden. Hoe meer je handelt vanuit 'het weten', des te simpeler het leven wordt en des te sneller alles in beweging komt.

  3. Niet het zoveelste veranderprogramma. Te vaak maakte ik vroeger in mijn HR-tijd mee dat na het vertrek van de coaches, trainers en consultants na zo'n 3 maanden nagenoeg alles bij het oude was. Zonde van de investeringen. Dat nooit, dacht ik bij de start van mijn bedrijf. Daarom doen wij wat wél werkt en zijn wij een jaar in jouw organisatie aanwezig.


Veranderen leuk???

Laten we eerlijk zijn.... de meeste mensen staan niet te springen om verandering, we houden het nu eenmaal graag bij het oude. En transformatie gaat nog een stapje verder dan veranderen, want het impliceert een blijvende verandering. Niet alleen een andere kleur jasje, nee een heel nieuw pak.

Jij als leider van de organisatie snapt en ziet natuurlijk dat veranderen een constante is, alleen zo realiseer je een toekomstbestendige organisatie. Dus kunnen we het maar beter leuk gaan vinden!

Nikola Tesla omschreef het mooi: Unlimited power is hard to put in limited minds. En toch gaan we juist dat waarmaken! We zorgen ervoor dat (nagenoeg) iedereen in de organisatie veranderen als een veilige en leuke activiteit zal gaan zien! Benieuwd hoe we dat doen? Laten we een gesprek inplannen!We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Albert Einstein


This Is A Colored Section Title To Break Up Your Page