VISIE

De organisatie Van de Toekomst - realiseer je NU


Een organisatie waarin de focus ligt op economisch gewin, het verhogen van aandeelhouderswaarde en hiërarchische structuren.... ze bestaan nog maar zijn ten dode opgeschreven. Wereldwijd is zichtbaar dat er veranderingen gaande zijn. Mensen vragen zich steeds vaker af of politici er wel voor hen zijn. Zij zoeken elkaar op en willen terug naar de basis, waarin we als mens tellen en niet als een 'commodity' worden gezien. Van Human Resources naar Human Potentials. Ook de mens die hier niet echt bewust van is, merkt dat er wat gaande is zonder het te kunnen benoemen.

Mensen willen werken in bedrijven waar zij een werkelijke bijdrage leveren aan de maatschappij; gedreven vanuit hun intrinsieke motivatie en de mogelijkheid om te blijven leren en groeien. Want dat zit nu eenmaal in ons DNA. En we worden ernaar toe teruggeroepen. Als vanzelf, het zal niet anders zijn.

Kijk naar de nieuwe generatie tot 35 jaar op de arbeidsmarkt. Er is een reden waarom zij vaak uitvallen; ze zijn niet gemaakt om in ouderwets gestuurde bedrijven te functioneren. Het nieuwe is er nog niet echt, maar de leiders met de focus op het oude, zijn niet meer in staat deze groep naar hun wil te kneden.

Geeft jouw organisatie geen gehoor aan deze wens, deze wereldwijd in gang zijnde beweging (ik bedoel hieraan ECHT gehoor geven, niet alleen de mooie praatjes) dan bestaat jouw bedrijf over een aantal jaar niet meer omdat je gebrek aan medewerkers hebt.  

En dus vraagt deze nieuwe realiteit wat van leiders en HR afdelingen. Met name in communicatie, conversatieskills en de juiste manier van denken; niet vanuit het probleem maar vanuit het gewenste.

Wij zijn er niet voor iedereen, dat realiseren we ons. Wil jij het blijven doen zoals je altijd deed, dan zijn wij geen match.

Wij zijn er vooral voor directeuren, ondernemers en HR directeuren en/of managers die deze realiteit ook al zien ontstaan en hieraan handen en voeten willen geven. Inspirerend leiderschap willen en moeten tonen. Die handvatten zoeken die hen in staat stelt te bouwen aan een nieuwe maatschappij middels hun organisatie. Onze programma's zijn dan ook op maat in overleg met de opdrachtgever samengesteld. Gebaseerd op wat werkelijk nodig is. Ook hierin geloven wij niet in een one size fits all. En daarom bieden onze programma's blijvend resultaat.Inspiratie direct in jouw Inbox

Ontvang regelmatig een reminder, stof tot nadenken of een quote over wat er werkelijk toe doet - namelijk JIJ ZIJNde een limietloze creator en hoe je hier gebruik van maakt in je leven of business.

Mocht het toch niets voor je zijn, dan schrijf je je makkelijk weer uit. 

Close