ORGANISATIE COACHING

Afdelingsoverschrijdende en hiërarchie-onafhankelijke coaching & sparring waarmee je een wendbare, winstgevende, impactvolle en communicatievaardige organisatie creëert waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt, veranderen leuk vindt en het volle potentieel benut.

Je bent eindverantwoordelijk voor een MKB-bedrijf of scale up.
Je ziet hoe de wereld in rap tempo verandert. Oude systemen gaan plaats maken voor nieuwe waarin shareholder value niet langer leidend is. Stakeholders, intern en extern en waaronder de shareholders, zijn de belangrijkste peilers tezamen met een besef van bijdragen aan het grote, algemene goed.

Het is daarom niet meer voldoende om voornamelijk te focussen op nieuwe structuren, systemen en processen; want ook deze moeten wendbaar zijn. En die wendbaarheid, dat moet worden gerealiseerd met en door de mensen in de organisatie.

Het enige waarop je écht invloed hebt, is het gedrag en handelen van de mens.  We zijn niet 'zoals we zijn'. We hebben ons gecreëerd zoals we zijn. En dat is goed nieuws! Slechts zo'n 20% is fixed in ons gedrag. Voor 80% bestaat ons handelen uit gedrag dat voortkomt uit patronen, vastgeroeste ideeën en gedachten. En die zijn wijzigbaar.

Jij hebt jezelf, management en medewerkers uit te rusten met de skills van de toekomst. Je moet deze transformatie begeleiden om niet de Nokia van morgen te worden.

Stel je voor wat er mogelijk is in jouw bedrijf al zou je slechts 5% van die patronen omturnen ten gunste van de strategie...... Wat zou dat betekenen voor de winst? Voor de implementatiesnelheid? Voor de medewerkersbetrokkenheid en het plezier? Voor de levens van de medewerkers? Voor de toekomst van het bedrijf? Voor jezelf als leider?

Een no-brainer als je het mij vraagt!

Hoe het werkt

Tijdens een telefonische intake van een half uur wordt je vraagstuk voor ons beide in grote lijnen helder. We besluiten bij wederzijdse interesse tot een live vervolggesprek.

Dan volgt een maatwerk offerte met daarin meerdere opties, de tijd- en geldinvestering en de resultaten die je mag verwachten. Jij besluit of je de samenwerking mogelijk maakt.

Dan ga ik aan de slag, allereerst met jou als eindbeslisser. Daarna volgen interviews met sleutelfiguren in de organisatie. En bepalen we in de context van de strategie wie in eerste instantie voor coaching in aanmerking komen. Structuur, cultuur, leiderschap, actieonderzoek en nieuwe handelingsroutes zijn hierin leidend.

Dan is ook duidelijk hoe we verandering meetbaar en zichtbaar maken.

Trajecten duren minimaal 6 maanden en de betalingsregeling ervan is onorthodox.

Meer weten over Organisatie Coaching?

Wil je weten wat organisatie coaching precies is, wil je voorbeeld uit de praktijk, zodat je jouw situatie beter kunt overdenken, vraag dan het kennismakingsmagazine kosteloos aan.

Of maak direct een bel afspraak! Mail naar info@thepinkwalnut.com of bel 06-44355027.

Mijn werk komt het best tot z'n recht waar de directie de bereidheid heeft om met een nieuwe bril naar mogelijkheden te kijken. Ik wordt ingezet in MKB-bedrijven, eventueel naast al bestaande interne coaching, en bij fusie- en overnametrajecten. Daar waar dit noodzakelijk is, werk ik met een vast team van coaches; coaches waarvan ik weet dat ze het gewenste resultaat brengen.


Those who cannot change their minds cannot change anything.
- George Bernard Shaw


This Is A Colored Section Title To Break Up Your Page