Change is Inevitable, Growth is a Choice

no bullshit leiderschapsprogramma's

Je bent op de juiste plek als je voor jezelf of een management / directieteam een leiderschapsprogramma zoekt dat snel tot de kern komt op het gebied van softskills, strategie en leiderschap en haar waarde bewijst door deelnemers in real time te laten ervaren en handelen. 

Niet langer book smart, wel vaker street wise.
Niet langer fancy kleuren, apps en statistieken om te bewijzen dat het werkt, wel het merkbaar veranderende gedrag van de deelnemer zelf.
Niet langer alleen centraal wat jij zelf denkt dat kan worden verbeterd, maar ook wat jouw directe omgeving vindt dat zinvolle gedragsvernieuwingen zijn zodat zij meegenomen worden in de verandering en hardnekkige percepties ten einde zijn.

De voeten in de klei, aards gecombineerd met intuïtie en handelen vanuit weten. Dat is waar Connecting The Dots leiderschapsprogramma's voor staan. Om er zo voor te zorgen dat er ook daadwerkelijk wat gedaan wordt met de opgedane kennis en inzichten; we combineren de vier essentiële componenten die bepalend zijn voor een goede leiderschapshouding: 'spirit', 'intellect', 'emotie' en 'actie'. Het is essentieel dat ze op de juiste manier samenwerken om het gat tussen weten en doen te overbruggen.

Wij komen vaak nadat de Disc en Profielen assessments en trainingen zijn gedaan; deze geven waardevolle inzichten omdat je weet hoe iemand of jezelf optimaal presteert; maar de verdere ontwikkeling daarná blijft vaak achterwege. Wij lossen dat probleem op.

Wij stoppen de ervaring die zovelen in de board rooms herkennen: 'De coaches en consultants komen en gaan en toch verandert er bottom-line nagenoeg niets'. 

Door middel van twee Intentioneel Leiden programma's, eentje gericht op de teams en het Feedforwardsysteem en eentje gericht op de individuele ontwikkeling van jou als leider.

Trainingen vinden plaats in Nederlands of Engels.

Als ervaren consultant, executive coach en voormalig HR Director weet ik als geen ander dat er miljoenen verspild worden aan leiderschapsprogramma's die ogenschijnlijk van grote waarde zijn.... maar waarvan we nooit de positieve gevolgen voor de organisatie ontdekken na het volgen ervan.
Mensen willen wel veranderen en toch doen ze dat niet, ook niet na het volgen van allerlei programma's. Ja... eventjes. Als de energie en wilskracht nog hoog zijn. Daarna vallen zij terug in oud en bekend gedrag.

Wij leren je hoe dit komt EN hoe je dit stopt waardoor wij een hoge mate van blijvende implementatie en doorwerking van het geleerde garanderen. Daarnaast pas je deze kennis direct in de organisatie en het team toe.
Dit is een vast onderwerp in het programma naast het vergroten van de essentiële vaardigheden van een leider, in onze ogen het voeren van effectieve conversaties en het realiseren van meer dan gewenst resultaat.

Realiseer ook blijvende vernieuwing van leiderschapskwaliteiten....

Intake

Een diepgaand interview met de deelnemer om duidelijke leerdoelen op te stellen en kennis te maken met dat wat de deelnemer zelf nog niet ziet, maar wij wel.

Interviews

Interviewronde met stakeholders om via de feedforward  methode te achterhalen waarin zij groei mogelijk en/of wenselijk achten van de deelnemer én hun eigen rol hierin.

Workshops

Zes uitdagende maandelijkse live dag bijeenkomsten voor individuele deelnemers waarin verdieping, inzichten en opdrachten rondom een leiderschapsthema centraal staan.

Resultaat

De inzichten, opgedane kennis en opdrachten leiden tot verfrissend nieuw gedrag zichtbaar in en voor de organisatie. Transformatie wordt als vanzelf een fantastische ervaring!

En just to be sure.
Voor wie of in welke situatie zijn de programma's NIET geschikt?


- leiders die indruk willen met maken met de grafieken, apps en kleuren en dit als bewijs zien dat het programma heeft gewerkt (wij bewijzen dat het werkt aan de hand van echt gedrag)
- organisaties die vasthouden aan de oude gewoonte alleen in zee te gaan met de gerenommeerde bureaus (wij bieden graag een nieuwe, verfrissende en unieke blik)
- leiders die een kunstje of tactiek willen leren (wij bekijken leiderschap holistisch)
- leiders die willen veranderen omdat het moet van bovenaf maar zelf niet gemotiveerd zijn (we trekken niet aan een dood paard)
- organisaties of leiders die willen of moeten vasthouden aan overheidsnarratief en niet openstaan voor nieuwe ideeën (een fixed mindset brengt geen vernieuwing)

Register Now. Webinar starts in

Timer has expired!

Join us for this webinar

Leave your details below to sign up to this webinar but be quick as spots are limited and are going fast.

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close