Elsbeth van Lienden
High Performance Coach

If you are a professional coach who is determined to create a thriving business I can help you achieve just that.

Your business provides freedom: financially, spiritually and mentally. It will create lasting impact. And it will demand of you to keep growing personally.

Every year I work with a few selected professional coaches who no longer want to dream about what's possible. They want to finally make it happen.

If this is you, feel free to request a complimentary call.

Elsbeth van Lienden

Feel free to connect for a complimentary call to uncover how I can be of service to you in creating a profitable and fulfilling business so you are able to create the lifestyle you desire in a way that fits you. 

Click here for your discovery call

Want to work with me in a 1-1 setting for an intensive online break-through session?

Click here for intensive break-through

If you want to speak with me about a different topic, please send an email to info@thepinkwalnut.com.

Elsbeth heeft mij geleerd om de angst voor te weinig klanten en geld om te switchen naar ondernemen vanuit mijn kernwaarde. Dit heeft als effect dat ik nu zelf regie houd in het creëren van mijn klanten, en dit op een krachtige maar ontspannen wijze kan doen. En het is echt waar; het geld volgt dan vanzelf! Zelfs een aantal jaar na haar begeleiding blijkt deze manier nog steeds dienend te zijn aan mij en mijn bedrijf waarvoor ik heel dankbaar ben!

Jelien Lammers, BoelBewust