De Opnames

DAG 3

INHOUD

- een korte recap
- veranderen gewoontegedragingen
- de juiste manier van besluiten nemen


OPDRACHT

Schrijf een script voor de komende drie maanden, in de tegenwoordige tijd en ga na welke gewoontegedragingen je moet stoppen en welke je jezelf wilt aanleren. Wat zijn acties die je hebt te nemen die je werkelijk voorwaarts bewegen richting doel.

Video dag 3

DAG 1

INHOUD

- introductie
- waarom boeiende doelen
- wat zijn boeiende doelen
- waarom denken we niet over boeiende doelen na
- paradigma


OPDRACHT

Denk na, voel, gebruik jouw verbeeldingskracht (een van de zes hogere zintuigen) om jouw C-doel te beschrijven. Merk tegelijkertijd op welke overtuigingen je ingefluisterd krijgt over waarom dit niet kan, moeilijk is, etcetc.


De techniek staat voor niets. Maar om de een of andere raadselachtige reden staat in het grote deel van de originele opname een van de deelnemers in beeld. Daarom hieronder de MP3 van het origineel en de video die later alsnog is opgenomen.

Audio & Video Dag 1

DAG 2

INHOUD

- stel je voor als....
- zelfbeeld
- houding (Denken Gevoel Actie)
- investeren
- paradigma


OPDRACHT

Wie ben jij als je het C doel hebt bereikt? Hoe handel je, wat doe je wel en niet, met wie ben je, hoe ziet je team eruit, etcetc. Oftewel: schrijf een nieuw zelfbeeld van de toekomstige jij.
En bepaal dan in welke delen van de houding je werk hebt te doen.

Video dag 2

© Copyright The Pink Walnut